PRODEJNÍ GALERIE OBRAZŮ

Život - Life - prodán
Život - Life - prodán
Rozměr: 60 cm x 80 cm
CENA: 25,000 KČ
Sjednocení -  originální obraz je prodán, kopie - Unification - the original image is sold, a copy is available k dispozici
Sjednocení - originální obraz je prodán, kopie - Unification - the original image is sold, a copy is available k dispozici
Rozměr: x
DMT-darován
DMT-darován
Rozměr: 50cm x 70cm
CENA: 15,000 KČ
abstrakce - abstraction
abstrakce - abstraction
Rozměr: 50cm x 70cm
CENA: 25,000 KČ
Slib z Bardo - Promise from Bardo - prodán
Slib z Bardo - Promise from Bardo - prodán
Rozměr: 120 cm x 80 cm
CENA: 55,000 KČ
Přijímání hmotného světa - Accepting the material world
Přijímání hmotného světa - Accepting the material world
Rozměr: 150 cm x 70cm
CENA: 70,000 KČ
Věrnost - Fidelity - prodán
Věrnost - Fidelity - prodán
Rozměr: 50cm x 70cm
CENA: 15,000 KČ
Dudek - darován - Hoopoe - donated
Dudek - darován - Hoopoe - donated
Rozměr: 50cm x 50cm
CENA: 6,000 KČ
Aglaia
Aglaia
Rozměr: 50cm x 90cm
CENA: 25,000 KČ
Láska k otci - Love for father
Láska k otci - Love for father
Rozměr: 120cm x 80cm
CENA: 55,000 KČ
Archanděl Zadkiel - obraz je prodán, není k dispozici - Archangel Zadkiel - painting is sold, not available
Archanděl Zadkiel - obraz je prodán, není k dispozici - Archangel Zadkiel - painting is sold, not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Slunečnice - zakázka prodán - Sunflower - order sold
Slunečnice - zakázka prodán - Sunflower - order sold
Rozměr: 90 cm x 70 cm
Seberealizace - Self-realization
Seberealizace - Self-realization
Rozměr: 140 cm x 90 cm
CENA: 120,000 KČ
Rejnok - zakázka, prodán - Stingray - order, sold
Rejnok - zakázka, prodán - Stingray - order, sold
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Dubaj - obraz není na prodej, kopie k dispozici - Dubai - picture not for sale, copy available
Dubaj - obraz není na prodej, kopie k dispozici - Dubai - picture not for sale, copy available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Transformace - Transformation
Transformace - Transformation
Rozměr: 70cm x 50cm
CENA: 25,000 KČ
Včelí Královna - Queen bee
Včelí Královna - Queen bee
Rozměr: 120 cm x 80 cm
CENA: 70,000 KČ
Dar - obraz je prodán - Gift - the painting is sold
Dar - obraz je prodán - Gift - the painting is sold
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Paralelní okno - Parallel window
Paralelní okno - Parallel window
Rozměr: 60 cm x 80 cm
CENA: 30,000 KČ
Medicina - Medicine
Medicina - Medicine
Rozměr: 150cm x 70cm
CENA: 70,000 KČ
Strážce palmových listů - originál je v Indii - Guardian of the palm leaves - the original is in India
Strážce palmových listů - originál je v Indii - Guardian of the palm leaves - the original is in India
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Zrození Země 2 - Birth of the Earth 2
Zrození Země 2 - Birth of the Earth 2
Rozměr: 90 cm x 70 cm
CENA: 45,000 KČ
Harmonie - zakázka, prodán - Harmony - order, sold
Harmonie - zakázka, prodán - Harmony - order, sold
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Luna - obraz je prodán, není k dispozici - Luna - painting is sold, not available
Luna - obraz je prodán, není k dispozici - Luna - painting is sold, not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Motýlek - zakázka prodán - Bow tie - order sold
Motýlek - zakázka prodán - Bow tie - order sold
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Atlantida - obraz prodán, není k dispozici - Atlantis - image sold, not available
Atlantida - obraz prodán, není k dispozici - Atlantis - image sold, not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Prána - obraz je prodán, není k dispozici - Pana - image is sold, not available
Prána - obraz je prodán, není k dispozici - Pana - image is sold, not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Smrt ve znovuzrození - obraz je prodán - Death in Rebirth - The painting is sold
Smrt ve znovuzrození - obraz je prodán - Death in Rebirth - The painting is sold
Rozměr: 50cm x 70cm
Úcta - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Respect - the original image is sold, copies available
Úcta - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Respect - the original image is sold, copies available
Rozměr: 150 cm x 70cm
Matka - zakázka obraz není k dispozici - Mother - job painting is not available
Matka - zakázka obraz není k dispozici - Mother - job painting is not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Zrození Země 1- Birth of the Earth 1
Zrození Země 1- Birth of the Earth 1
Rozměr: 170 cm x 90 cm
CENA: 75,000 KČ
Má Cesta - My Way
Má Cesta - My Way
Rozměr: 170 cm x 90 cm
CENA: 75,000 KČ
Dar pro FNHK dětské oddělení - Gift for the FNHK children's department
Dar pro FNHK dětské oddělení - Gift for the FNHK children's department
Rozměr: 50cm x 70cm
Ryba - zakázka, obraz je prodán - Fish - custom, painting is sold
Ryba - zakázka, obraz je prodán - Fish - custom, painting is sold
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Vnitřní krása - Inner beauty
Vnitřní krása - Inner beauty
Rozměr: 100 cm
CENA: 60,000 KČ
Serotonin
Serotonin
Rozměr: 100 cm x 90 cm
CENA: 65,000 KČ
Ochrana rodiny - Family protection
Ochrana rodiny - Family protection
Rozměr: 170 cm x 90 cm
CENA: 108,000 KČ
Vizionář - Visionary
Vizionář - Visionary
Rozměr: 2 m x 1.5m
CENA: 195,000 KČ
Dar pro domov důchodců Třebíč - Koutkova - Gift for a retirement home Třebíč - Koutkova
Dar pro domov důchodců Třebíč - Koutkova - Gift for a retirement home Třebíč - Koutkova
Rozměr: 150 cm x 100cm
Let - originální obraz je vystaven v Jordánsku - Flight - the original painting is exhibited in Jordan by Wadi Rum Wadi Rum
Let - originální obraz je vystaven v Jordánsku - Flight - the original painting is exhibited in Jordan by Wadi Rum Wadi Rum
Rozměr: 110 cm x 80 cm
Posel míru - originální obraz je vystaven v Jordánsku - Messenger of Peace - The original painting is exhibited in Jordan
Posel míru - originální obraz je vystaven v Jordánsku - Messenger of Peace - The original painting is exhibited in Jordan
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Posel Pravdy - Originální obraz je vystaven v Jordánsku Wadi Rum - Messenger of Truth - The original painting is exhibited in Jordan by Wadi Rum
Posel Pravdy - Originální obraz je vystaven v Jordánsku Wadi Rum - Messenger of Truth - The original painting is exhibited in Jordan by Wadi Rum
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Klid - originální obraz je prodán, není k dispozici - Calm - the original painting is sold, not available
Klid - originální obraz je prodán, není k dispozici - Calm - the original painting is sold, not available
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Fénix - originální obraz je v Jordánsku - Phoenix - The original painting is in Jordan
Fénix - originální obraz je v Jordánsku - Phoenix - The original painting is in Jordan
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Dar do nemocnice Havířov - dětská neurologie - Donation to Havířov Hospital - pediatric neurology
Dar do nemocnice Havířov - dětská neurologie - Donation to Havířov Hospital - pediatric neurology
Rozměr: 90 cm x 70 cm
Oko - zakázka, obraz je prodán - Eye - order, the painting is sold
Oko - zakázka, obraz je prodán - Eye - order, the painting is sold
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Tantra - originální obraz je vystaven v Jordánsku Wadi Run - Tantra - The original painting is exhibited in Jordan's Wadi Run
Tantra - originální obraz je vystaven v Jordánsku Wadi Run - Tantra - The original painting is exhibited in Jordan's Wadi Run
Rozměr: 150 cm x 70cm
Přijímání sebe - Accepting yourself
Přijímání sebe - Accepting yourself
Rozměr: 130 cm x 80 cm
CENA: 65,000 KČ
zakázka - obraz prodán, není k dispozici - order - painting sold, not available
zakázka - obraz prodán, není k dispozici - order - painting sold, not available
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Most mezi světy - originální obraz vystaven v Jordánsku Wadi rum - Bridge between worlds - original painting exhibited in Jordan Wadi rum
Most mezi světy - originální obraz vystaven v Jordánsku Wadi rum - Bridge between worlds - original painting exhibited in Jordan Wadi rum
Rozměr: 60 cm x 80 cm
Prakořen - obraz je prodán, není k dispozici - Rooted - image is sold, not available
Prakořen - obraz je prodán, není k dispozici - Rooted - image is sold, not available
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Obraz tvořený na zakázku - prodán - Custom image - sold
Obraz tvořený na zakázku - prodán - Custom image - sold
Rozměr: 90 cm x 70 cm
Zrození Země 3 - Birth of the Earth 3
Zrození Země 3 - Birth of the Earth 3
Rozměr: 2 m x 1.5m
CENA: 130,000 KČ
Ayahuasca - Originální obraz je prodán, kopie - Ayahuasca - Original painting is sold, copy available k dispozici
Ayahuasca - Originální obraz je prodán, kopie - Ayahuasca - Original painting is sold, copy available k dispozici
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Vesmírný tep - originální obraz je prodán - Cosmic Heartbeat - The original image is sold
Vesmírný tep - originální obraz je prodán - Cosmic Heartbeat - The original image is sold
Rozměr: 160 cm x 120cm
Kristovo vědomí - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Christ Consciousness - Original image is sold, copies available
Kristovo vědomí - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Christ Consciousness - Original image is sold, copies available
Rozměr: 120 cm x 80 cm
Vděčnost - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Gratitude - the original image is sold, copies available
Vděčnost - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Gratitude - the original image is sold, copies available
Rozměr: x
Panna Maria - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Virgin Mary - original painting is sold, copy available
Panna Maria - originální obraz je prodán, kopie k dispozici - Virgin Mary - original painting is sold, copy available
Rozměr: 90 cm x 70 cm
Cesta z nevědomí - originální obraz prodán, kopie k dispozici - Journey of the Unconscious - Original image sold, copies available
Cesta z nevědomí - originální obraz prodán, kopie k dispozici - Journey of the Unconscious - Original image sold, copies available
Rozměr: 50cm x 70cm
Důvěra - Confidence Darován
Důvěra - Confidence Darován
Rozměr: 170 cm x 90 cm
CENA: 65,000 KČ
Sexualita - Sexuality
Sexualita - Sexuality
Rozměr: 80 cm x 80 cm
CENA: 50,000 KČ
Transformace vědomí - Transformation of consciousness
Transformace vědomí - Transformation of consciousness
Rozměr: 70cm x 50cm
CENA: 25,000 KČ
Hojnost
Hojnost
Rozměr: 50cm x 70cm
Ayahuasca - prodán
Ayahuasca - prodán
Rozměr: 50cm x 70cm
Naděje Prodán
Naděje Prodán
Rozměr: 90cm x 70cm
CENA: 20,000 KČ
Uzdravení rodové linie
Uzdravení rodové linie
Rozměr: 120cm x 100cm
CENA: 70,000 KČ
Vítězství
Vítězství
Rozměr: 150cm na 40cm
CENA: 30,000 KČ
Mince
Mince
Rozměr: 90cm x 70cm
CENA: 50,000 KČ
Bytosti přírody
Bytosti přírody
Rozměr: 60cm x 80cm
CENA: 15,000 KČ
Omluva
Omluva
Rozměr: 60cm x 80cm
CENA: 30,000 KČ
Proměna - darován
Proměna - darován
Rozměr: 60cm x 80cm
CENA: 20,000 KČ
Nový životní styl
Nový životní styl
Rozměr: 90cm x 80cm
CENA: 55,000 KČ
Hierarchie - prodán
Hierarchie - prodán
Rozměr: 120cm x 90cm
CENA: 70,000 KČ
Přijímání sebe
Přijímání sebe
Rozměr: 120cm x 100cm
CENA: 95,000 KČ
Atlantida - Atlantis
Atlantida - Atlantis
Rozměr: 150cm x 70cm
CENA: 110,000 KČ
Projekce mysli
Projekce mysli
Rozměr: 160cm na 100cm
CENA: 120,000 KČ
Matka
Matka
Rozměr: 150cm na 100cm
CENA: 108,000 KČ